Δημιουργήστε μια εξατομικευμένη αναφορά για την επίπτωση της Ατοπικής Δερματίτιδας στην καθημερινότητά σας

Για να αντιληφθεί κανείς την επίπτωση της ατοπικής δερματίτιδας στη ζωή του, θα ήταν πολύ χρήσιμο να παρακολουθεί τα συμπτώματα του και τον τρόπο που επηρεάζουν τις καθημερινές του δραστηριότητες. Οι αξιολογήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια εξατομικευμένη αναφορά, για να κατανοήσετε την επίπτωση της ατοπικής δερματίτιδας στην καθημερινότητά σας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε μία από τις αξιολογήσεις των συμπτωμάτων (την Αξιολόγηση της Σοβαρότητας ή την Κλίμακα Συμπτωμάτων) και στη συνέχεια να προχωρήσετε στις άλλες 2 αξιολογήσεις. Μόλις τις ολοκληρώσετε, θα λάβετε μια εξατομικευμένη αναφορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσωπική σας αναφορά κατά τη συζήτηση με τον γιατρό σας για τη διαχείριση των συμπτωμάτων σας.

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
 • ΚΛΙΜΑΚΑ
  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
 • ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ
  ΖΩΗ ΣΑΣ
 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  ΖΩΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ: Διαδραστική προσωπική αξιολόγηση

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση ονομάζεται PO-SCORAD (Αξιολογούμενη από τον Ασθενή Βαθμολόγηση της Ατοπικής Δερματίτιδας/Patient-Oriented Score of Atopic Dermatitis). Αποτελεί μια τεκμηριωμένη μέθοδο αυτό-αξιολόγησης.

Η κλίμακα PO-SCORAD αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Δράσης για την Ατοπική Δερματίτιδα το 2011. Η εν λόγω κλίμακα προορίζεται για συμπλήρωση από τους ίδιους τους ασθενείς. Είναι παρόμοια με την κλίμακα που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες υγείας, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας ασθενών με τους ειδικούς.

Η κλίμακα PO-SCORAD θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής των προσβεβλημένων περιοχών και της σοβαρότητας των συμπτωμάτων σας.  Επιλέξτε μία ή περισσότερες περιοχή/περιοχές του σώματος που έχει/έχουν εμφανίσει συμπτώματα ατοπικής δερματίτιδας για να την/τις προσθέσετε. Επιλέξτε ξανά μια περιοχή προκειμένου να την αφαιρέσετε.


ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Επιλέξτε κάθε σύμπτωμα και βαθμολογήστε τον βαθμό σοβαρότητας για το καθένα.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Σημειώστε στην κλίμακα πόσο μεγάλο πρόβλημα αποτελούν για εσάς οι διαταραχές ύπνου και ο κνησμός.

ΥΠΝΟΣ

Αντιμετωπίζετε διαταραχές του ύπνου;

0

Καμία διαταραχή του ύπνου Πολύ σοβαρές διαταραχές του ύπνου
ΚΝΗΣΜΟΣ

Σας ενοχλεί ο κνησμός;

0

Καθόλου κνησμός Αφόρητος κνησμός
 • ΕΠΟΜΕΝΟ
  Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις (και για τις δύο πλευρές του σώματος) πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της αξιολόγησης.
 • ΠΑΡΑΒΛΕΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: PO-SCORAD Investigators Group - Patient-Oriented SCORAD (PO-SCORAD): a new self-assessment scale in atopic dermatitis validated in Europe. Allergy. 2011 Aug;66(8):1114-1121.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ: Διαδραστική αξιολόγηση

Ο δείκτης POEM (Αξιολογούμενος από τον Ασθενή Δείκτης Βαρύτητας του Εκζέματος/Patient-Oriented Eczema Measure) αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ και αφορά στην εμπειρία των ασθενών με έκζεμα. Ο δείκτης POEM αξιολογεί τη σοβαρότητα του εκζέματος με βάση τη συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων συμπτωμάτων.

Το έκζεμα είναι ένας γενικός όρος που χαρακτηρίζει διαφορετικά δερματικά προβλήματα. Η ατοπική δερματίτιδα είναι η πιο κοινή μορφή εκζέματος.

Χρησιμοποιήστε τον δείκτη POEM για να δημιουργήσετε μια αναφορά με κάθε ένα από τα συμπτώματα της ατοπικής δερματίτιδας που σας επηρέασαν τις ημέρες ή τις νύχτες στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.

Πόσες ημέρες αισθανθήκατε φαγούρα στο δέρμα σας λόγω του εκζέματος;

Πόσες νύχτες διαταράχτηκε ο ύπνος σας λόγω του εκζέματος;

Πόσες ημέρες εμφανίστηκε αιμορραγία στο δέρμα σας λόγω του εκζέματος;

Πόσες ημέρες εμφανίστηκε έκκριση διαυγούς υγρού ή εξίδρωση στο δέρμα σας λόγω του εκζέματος;

Πόσες ημέρες εμφανίστηκαν σκασίματα στο δέρμα σας λόγω του εκζέματος;

Πόσες μέρες εμφανίστηκε ξεφλούδισμα στο δέρμα σας λόγω του εκζέματος;

Πόσες μέρες αισθανθήκατε το δέρμα σας ξηρό ή σκληρό λόγω του εκζέματος;

 • ΕΠΟΜΕΝΟ
  Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε τουλάχιστον 6 ερωτήσεις πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της αξιολόγησής σας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: The Patient-Oriented Eczema Measure: Development and Initial Validation of a New Tool for Measuring Atopic Eczema Severity From the Patients' Perspective. Arch Dermatol. 2004;140:1513-1519.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ: Επίπτωση της ατοπικής δερματίτιδας

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει δύο αρχεία που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε την επίπτωση της ατοπικής δερματίτιδας στην καθημερινή σας ζωή. Ξεκινάμε με ερωτήσεις που σας επιτρέπουν να κατανοήσετε τα αισθήματά σας σχετικά με τον έλεγχο των συμπτωμάτων σας. Στη συνέχεια ακολουθεί μια ενότητα καθορισμού στόχων, η οποία θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα πράγματα που θα θέλατε να πετύχετε.

Στην πρώτη ενότητα, επιλέξτε εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε δήλωση.

Είμαι ικανοποιημένος/η με τον τρόπο που διαχειρίζομαι τη ζωή μου με την ατοπική δερματίτιδα.

Το γνωρίζατε;
Η ατοπική δερματίτιδα μπορεί να επηρεάσει τόσο το άτομο που πάσχει από την πάθηση, όσο και τα μέλη της οικογένειάς του.

Η ατοπική δερματίτιδα με εμποδίζει να κάνω τα πράγματα που θέλω.

Το γνωρίζατε;
Όσο περισσότερο κατανοείτε την ατοπική δερματίτιδα και την επίπτωση που έχει στη ζωή σας, τόσο πιο κατάλληλα προετοιμασμένος/η θα είστε για να αναλάβετε ενεργό ρόλο στη φροντίδα της υγείας σας.

Γνωρίζω πώς να ελέγχω τα συμπτώματα της ατοπικής δερματίτιδας.

Το γνωρίζατε;
Η δημιουργία ενός γραπτού σχεδίου δράσης μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειρίζεστε καλύτερα την ατοπική δερματίτιδα.

Εύχομαι η ζωή μου με την ατοπική δερματίτιδα να ήταν ευκολότερη.

Το γνωρίζατε;
Οι διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης των συμπτωμάτων μπορεί να κάνουν ευκολότερη τη ζωή με ατοπική δερματίτιδα.

Τα συμπτώματα ατοπικής δερματίτιδας επηρεάζουν πολλές από τις αποφάσεις που παίρνω στη ζωή μου.

Το γνωρίζατε;
Η ατοπική δερματίτιδα επηρεάζει την επαγγελματική σταδιοδρομία ορισμένων ανθρώπων.

Καθορισμός στόχων

Συμπληρώστε στα παρακάτω κενά πεδία έναν στόχο που επιθυμείτε να πετύχετε. Όταν καταγράφετε τον στόχο σας, βεβαιωθείτε ότι είναι συγκεκριμένος. Η χάραξη ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τον στόχο σας.

Ο στόχος μου:

Για παράδειγμα, «Θα ενυδατώνω το δέρμα μου μετά από κάθε ντους ή μπάνιο».

Invalid character entered.

Όριο χαρακτήρων 100

‘Ένα μικρό πρώτο βήμα που μπορώ να κάνω είναι:

Invalid character entered.

Όριο χαρακτήρων 195

Κάτι που ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο είναι:

Invalid character entered.

Όριο χαρακτήρων 195

Μπορώ να αντιμετωπίσω την κατάσταση ως εξής:

Invalid character entered.

Όριο χαρακτήρων 195

 • ΕΠΟΜΕΝΟ
  Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε τουλάχιστον μία ερώτηση σχετικά με την Επίπτωση και έχετε καθορίσει έναν Στόχο πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της αξιολόγησής σας.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ: Αξιολόγηση ποιότητας ζωής

Η συγκεκριμένη κλίμακα, που ονομάζεται DLQI (Δερματολογικός Δείκτης Ποιότητας Ζωής/Dermatology Life Quality Index), αναπτύχθηκε από το Τμήμα Δερματολογίας του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ το 1994. Υπήρξε η πρώτη αξιολόγηση που αναπτύχθηκε για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία και αφορά αποκλειστικά στη δερματολογία. Χρησιμοποιείται για σχεδόν 40 διαφορετικές δερματικές παθήσεις σε περισσότερες από 20 χώρες.

Η κλίμακα DLQI μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε την επίπτωση της ατοπικής δερματίτιδας στην καθημερινή σας ζωή. Σημειώστε πόσο σας επηρέασε η ατοπική δερματίτιδα την περασμένη εβδομάδα.

Πόσο νιώσατε το δέρμα σας να φαγουρίζει, να ενοχλεί, να πονάει ή να τσούζει;

Πόσο σας ενόχλησε ή σας απασχόλησε η κατάσταση του δέρματός σας;

Πόσο σας επηρέασε η κατάσταση του δέρματός σας στην απόφασή σας να πάτε για ψώνια ή να ασχοληθείτε με το σπίτι ή τον κήπο σας;

Πόσο επηρέασε η κατάσταση του δέρματός σας την επιλογή των ρούχων που φορέσατε;

Πόσο επηρέασε η κατάσταση του δέρματός σας τις κοινωνικές δραστηριότητες ή τα χόμπι σας;

Πόσο σας δυσκόλεψε η κατάσταση του δέρματός σας στην ενασχόληση με κάποιο σπορ;

Η κατάσταση του δέρματός σας σάς εμπόδισε να εργαστείτε ή να μελετήσετε;

Κατά πόσο σας δημιούργησε πρόβλημα η κατάσταση του δέρματός σας στην εργασία ή τη μελέτη την περασμένη εβδομάδα;

Κατά πόσο η κατάσταση του δέρματός σας προκάλεσε προβλήματα στη σχέση σας με τον σύντροφό σας ή με κάποιον από τους στενούς σας φίλους ή συγγενείς;

Κατά πόσο η κατάσταση του δέρματός σας δημιούργησε προβλήματα στη σεξουαλική σας ζωή;

Κατά πόσο η θεραπεία του δέρματός σας δυσκόλεψε την καθημερινότητά σας, για παράδειγμα, επειδή δημιουργήθηκε ακαταστασία στο σπίτι ή επειδή χρειάστηκε να αφιερώσετε σημαντικό χρόνο σε αυτήν;

 • ΥΠΟΒΟΛΗ
  Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις πριν να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της αξιολόγησής σας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Dermatology Life Quality Index (DLQI): A simple practical measure for routine clinical use. Clinical and Experimental Dermatology 1994; 19: 210-216.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

Ακολουθούν οι βαθμολογίες σας από τις αξιολογήσεις που συμπληρώσατε. Αποτυπώνουν πόσο σοβαρά θεωρείτε ότι είναι τα συμπτώματά σας και την επίπτωση που έχουν στη ζωή σας. Φροντίστε να συζητήσετε τα αποτελέσματα με τον γιατρό σας για να επιβεβαιώσετε και να αξιολογήσετε την εκάστοτε βαθμολογία σας.

Αξιολόγηση σοβαρότητας
0
0-27 Ήπια
28-56 Μέτρια
57-103.6 Σοβαρή

Μη διαθέσιμη.

Δεν συμπληρώθηκε η
Αξιολόγηση Σοβαρότητας.

Κλίμακα Συμπτωμάτων
0
0-2 Ανύπαρκτο/Ελαφρά αισθητό
3-7 Ήπιο
8-16 Μέτριο
17-24 Σοβαρό
25-28 Πολύ σοβαρό

Μη διαθέσιμη.

Δεν συμπληρώθηκε η
Κλίμακα Συμπτωμάτων.

Ποιότητα ζωής
 
0-1 Καμία επίδραση
2-5 Μικρή επίδραση
6-10 Μέτρια επίδραση
11-20 Πολύ μεγάλη επίδραση
21-30 Πάρα πολύ μεγάλη επίδραση