ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ
ΤΗΝ ΑΤΟΠΙΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ


 

Η Ατοπική Δερματίτιδα είναι μία χρόνια, δερματική νόσος, μεσολαβούμενη από το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι η δερματική εκδήλωση μίας συστηματικής διαταραχής που προκαλεί και άλλες συστηματικές νόσους, όπως άσθμα, τροφικές αλλεργίες, αλλεργική ρινίτιδα κ.α.1

Ο κνησμός είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα, με ποσοστό μεγαλύτερο από το 85% των ατόμων με την πάθηση αυτή να βιώνουν αυτό το ενοχλητικό σύμπτωμα κάθε μέρα. Το ξηρό ή πονεμένο δέρμα και ο κακός ύπνος που προκαλείται από τον κνησμό, είναι επίσης κοινά συμπτώματα2.

Οι ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα εμφανίζουν οξείες και συχνά επίμονες ή υποτροπιάζουσες δερματικές βλάβες3.

Ο κνησμός του δέρματος μπορεί να οδηγήσει σε έντονο ξύσιμο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται δευτεροπαθή δερματικά συμπτώματα, όπως εκδορές, αιμορραγία, εκροή υγρού, εφελκίδες και πάχυνση του δέρματος4..

Κατανοώντας την Ατοπική Δερματίτιδα 

Η αιτιολογία της Ατοπικής Δερματίτιδας δεν είναι πλήρως κατανοητή, φαίνεται όμως ότι οφείλεται σε μία πολύπλοκη αλληλεπίδραση ανάμεσα σε διάφορους γενετικούς, ανοσολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες5.

Ο συνολικός επιπολασμός των ενηλίων με Ατοπική Δερματίτιδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται σε 4,4%, υπάρχουν όμως διακυμάνσεις ανάμεσα στις χώρες. Υψηλότερος είναι ο συνολικός επιπολασμός στις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες (πχ. Ιταλία και Ισπανία), συγκριτικά με άλλες χώρες6.

Οι γεωγραφικές διακυμάνσεις στον επιπολασμό της νόσου δείχνουν ότι, μαζί με τους εγγενείς γενετικούς παράγοντες και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να συμβάλλουν στην παθοφυσιολογία της νόσου7. Έχει περιγραφεί ένα εύρος περιβαλλοντικών παραγόντων πυροδότησης της Ατοπικής Δερματίτιδας και σε αυτούς περιλαμβάνονται η έκθεση σε αλλεργιογόνα, οι ερεθιστικοί παράγοντες, τα μικρόβια, η δίαιτα, το στρες και η ποιότητα του αέρα8.

Η νόσος έχει περιόδους έξαρσης – με παροξύνσεις – και ύφεσης. Ως έξαρσης της νόσου αναφέρεται η γενική επιδείνωση των συμπτωμάτων ή η αύξηση της βαρύτητας της νόσου, σύμφωνα με τις κλίμακες βαρύτητας της ΑΔ9.

Οι ενήλικες με Ατοπική Δερματίτιδα συχνά πάσουν από διαταραχές του ύπνου, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε κόπωση και σε διαταραχή της καθημερινής λειτουργικότητας10.

Λόγω των ορατών συμπτωμάτων της Ατοπικής Δερματίτιδας, πολλοί ενήλικες με Ατοπική Δερματίτιδα μπορεί να αισθανθούν ντροπή/αμηχανία και δυσφορία/άγχος, αποφεύγοντας τις οικιακές, επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η ψυχική τους υγεία11


Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό ιστότοπο προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενηµέρωση του κοινού και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν τη συµβουλή ιατρού ή άλλου αρµοδίου επαγγελµατία υγείας. Κανένα περιεχόμενο σε αυτό τον διαδικτυακό ιστότοπο δε συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ότι συνιστά παρότρυνση για αγορά, διαφήμιση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προώθηση φαρμάκου.