Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η σελίδα αυτή περιγράφει τις νομικές οδηγίες που αφορούν κάθε χρήστη του διαδικτύου που επισκέπτεται αυτό τον Ιστότοπο. Συμβουλευόμενοι αυτό τον ιστότοπο υποχρεούστε χωρίς επιφύλαξη να σέβεστε αυτές τις οδηγίες. Σας προτείνουμε να συμβουλεύεστε τις οδηγίες τακτικά καθώς μπορεί να τροποποιoύνται περιστασιακά και χωρίς προειδοποίηση. Κάθε φορά που εισέρχεστε στον ιστότοπο αυτόν επιβεβαιώνετε τη συμφωνία σας με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, παρακαλούμε να μην επισκεφτείτε τον διαδικτυακό μας τόπο και να μην κάνετε χρήση αυτού.

Διανοητική Ιδιοκτησία

Η Sanofi – Aventis Single Member A.E.B.E. (μέλος του Sanofi Group) διατηρεί και διαχειρίζεται αυτό τον ιστότοπο. Η παρουσίαση και το εν γένει υλικό συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων κατοχυρωμένων ή μη, των λογοτύπων και των κατοχυρωμένων ονομάτων χώρου που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο www.atopicderma.gr (εφ’ εξής ο «Ιστότοπος»), προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το εν λόγω υλικό είτε αποτελεί ιδιοκτησία της Sanofi ή άλλης εταιρείας του Sanofi Group, είτε ανήκει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιείται βάσει άδειας χρήσης από τους δικαιούχους του.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η επανέκδοση, η ανάρτηση, η παραποίηση, η μετάδοση ή καθ’οιονδήποτε τρόπο διανομή του υλικού του Ιστότοπου, ολοκλήρου ή μέρους αυτού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Sanofi. Επιτρέπονται αντίγραφα για προσωπική, μη εμπορική, κατ’οίκον χρήση.

Η ακόλουθη σημείωση πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα αντίγραφα του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Ιστότοπου:

"COPYRIGHT © 2019 – 2024 Sanofi. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται”.

Η εξουσιοδοτημένη χρήση των οπτικών μέσων, τα οποία είτε συγκροτούν τον Ιστότοπο είτε περιέχονται σε αυτόν, συνεπάγεται ότι αυτά δεν επιτρέπεται να παραποιούνται, να τροποποιούνται ή να μεταβάλλονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Η Sanofi διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε κάθε κατάλληλο ένδικο βοήθημα κατά οποιουδήποτε παραβιάζει τα δικαιώματα της διανοητικής της ιδιοκτησίας

Φύση των πληροφοριών

Πληροφορίες που θα βρείτε για φαρμακευτικά προϊόντα ή ασθένειες σε αυτόν τον Ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς λόγους και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποτελούν ή αντικαθιστούν ιατρική ή φαρμακευτική συμβουλή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για τη διάγνωση ασθένειας ή σωματικού προβλήματος ή για να καθορίσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή που αναφέρεται στον Ιστότοπο. Η συμβουλή ιατρού ή φαρμακοποιού είναι πάντοτε απαραίτητη και αναντικατάστατη.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η Sanofi δεν φέρει καμία ευθύνη για ιστοσελίδες τρίτων στις οποίες ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω αυτού του Ιστότοπου. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ελέγξουμε το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων, οι οποίες είναι και παραμένουν απόλυτα ανεξάρτητες από τη Sanofi. Η Sanofi δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την πληρότητα, επικαιρότητα, ακρίβεια και ορθότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο που βρίσκεται στις ιστοσελίδες αυτές. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ του Ιστότοπου της Sanofi και ιστότοπου τρίτου δεν υπονοεί σε καμία περίπτωση ότι η Sanofi εγκρίνει το περιεχόμενο του ιστότοπου ή, επιπλέον, οποιαδήποτε χρήση του εν λόγω περιεχομένου. Επίσης φέρετε την ευθύνη για τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων έτσι ώστε να αποτρέπεται η επιμόλυνση του Ιστότοπου από ιούς. Οι εξωτερικές ιστοσελίδες μπορούν να περιέχουν ηλεκτρονικές υπερσυνδέσεις (hyperlinks) που οδηγούν στον Ιστότοπο αυτό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ρητή συναίνεση της Sanofi πριν την εγκατάσταση μιας τέτοιας σύνδεσης. Η Sanofi σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τη μη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών ιστοσελίδων. Η Sanofi δεν είναι εξουσιοδοτημένη να αναθεωρεί, να ελέγχει ή να εγκρίνει, και δεν φέρει ευθύνη για, το περιεχόμενο εξωτερικών ιστοσελίδων ή διαφημίσεις, προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθενται ή είναι προσβάσιμα μέσω αυτών των ιστοσελίδων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για τη Sanofi, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών δεδομένων της Sanofi που βρίσκεται διαθέσιμη στον ιστότοπο αυτό www.atopicderma.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon , ώστε να ενημερωθείτε για τον τρόπο και τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Ο Ιστότοπος δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να δέχεται εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να υποβάλλετε. Ως εκ τούτου, και με την εξαίρεση των προσωπικών δεδομένων, οι όροι και προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των οποίων αναφέρονται στην Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων www.atopicderma.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon , κάθε πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή: έγγραφα, δεδομένα, γραφικά, ερωτήσεις, προτάσεις, έννοιες, σχόλια ή άλλα, που θα μας κοινοποιήσετε στον Ιστότοπο αυτό, δεν θα θεωρηθούν με κανένα τρόπο εμπιστευτικές. Συνεπώς, το να μας μεταδώσετε αυτά τα δεδομένα μας παρέχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα αναπαράγουμε, να τα διαδώσουμε, να τα τροποποιήσουμε ή να τα μεταδώσουμε με σκοπό την επεξεργασία της αίτησής σας.

Περιορισμοί Ευθύνης

Η Sanofi καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλιστεί κατά το δυνατό η ακρίβεια και η ενημερότητα των πληροφοριών στον Ιστότοπο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του Ιστότοπου οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η Sanofi όμως δε μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στον Ιστότοπο. Ως εκ τούτου, και με εξαίρεση τις άμεσες ζημίες που προκύπτουν από πλημμελή συμπεριφορά ή από κακή διαχείριση εκ μέρους της Sanofi, η εταιρεία δεν ευθύνεται για:

- Οποιαδήποτε ανακρίβεια, λάθος ή παράλειψη στις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο.

- Οποιεσδήποτε ζημίες που προκύπτουν από δόλια επέμβαση τρίτων στον Ιστότοπο η οποία οδηγεί στην τροποποίηση των πληροφοριών ή του υλικού που παρέχονται στον Ιστότοπο.

- Γενικότερα, οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, ανεξάρτητα από την αιτία, την προέλευση, τη φύση ή τις συνέπειές τους, ακόμα και στην περίπτωση που η Sanofi είναι ενήμερη για την πιθανή ύπαρξη τέτοιων ζημιών, ακόμα και αν είναι αποτέλεσμα (α) πρόσβασης ή μη δυνατότητας πρόσβασης στον Ιστότοπο, (β) χρήσης του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανόμενων ζημιών ή ιών που ενδέχεται να μεταδοθούν στον υπολογιστή σας ή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή/και (γ) οποιασδήποτε ένδειξης εμπιστοσύνης προς τις πληροφορίες που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα στον Ιστότοπο.

Το υλικό του Ιστότοπου και κάθε άλλου ιστότοπου παρέχονται «ως έχουν», χωρίς εγγύηση, άμεση ή έμμεση. Η Sanofi δεν παρέχει καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση που να σχετίζεται, χωρίς περιορισμό, με την εμπορικότητα και την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση.

Ο χρήστης του Ιστότοπου υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία τυχόν υποστεί η Sanofi, οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, οι υπάλληλοί της, τα διευθυντικά της στελέχη, το προσωπικό της, οι αντιπρόσωποι και οι προμηθευτές αυτής, καθώς και οι συνεργάτες της από κάθε είδους ζημία, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και εύλογης αμοιβής νομικών συμβούλων, από τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του ιστότοπου.

Διαθεσιμότητα του Ιστότοπου

Ως χρήστες αναγνωρίζετε ότι (α) τεχνικά σφάλματα δεν μπορούν να αποφευχθούν πλήρως και η Sanofi δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ευθύνη για αυτά, (β) είναι δυνατό τέτοια σφάλματα να οδηγήσουν στην προσωρινή μη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου και, (γ) συνθήκες και ενέργειες εκτός του ελέγχου της Sanofi ίσως επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του Ιστότοπου, π.χ. συνδέσεις μετάδοσης και τηλεπικοινωνίας μεταξύ σας και της Sanofi και της Sanofi και άλλων συστημάτων και δικτύων.

Η Sanofi ή/και οι προμηθευτές της δικαιούνται οποιαδήποτε στιγμή, είτε σε προσωρινή είτε σε μόνιμη βάση, να τροποποιούν τον Ιστότοπο είτε να διακόπτουν την πρόσβαση σε αυτόν για την εκτέλεση έργων συντήρησης ή/και με σκοπό τη βελτίωση/αλλαγή του Ιστότοπου. Η Sanofi δεν ευθύνεται για καμία τροποποίηση, παύση ή διακοπή λειτουργίας του Ιστότοπου

Πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες που όμως δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Η αναφορά σε ένα προϊόν ή σε μια υπηρεσία σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι το προϊόν ή υπηρεσία θα είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Ο,τιδήποτε υπάρχει στον παρόντα Ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως προώθηση ή διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή της χρήσης του.

Γενικά

Η Sanofi διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή/και το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνονται για τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και θα θεωρείται ότι τελούν σε γνώση αυτών και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στον Ιστότοπο. Εάν κάποιος από τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρηθεί ως μη υφιστάμενος, δίχως όμως να επηρεάζεται το κύρος των υπόλοιπων όρων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου και η εν γένει χρήση αυτού διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που σχετίζεται με τον παρόντα Ιστότοπο αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Υπεύθυνος λειτουργίας του Ιστότοπου είναι η Sanofi – Aventis Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε., Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α, Καλλιθέα Αττικής, 176 74, τηλέφωνο: 210-9001600, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info.greece@sanofi.com, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας για οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με τον Ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό ιστότοπο προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενηµέρωση του κοινού και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν τη συµβουλή ιατρού ή άλλου αρµοδίου επαγγελµατία υγείας. Κανένα περιεχόμενο σε αυτό τον διαδικτυακό ιστότοπο δε συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ότι συνιστά παρότρυνση για αγορά, διαφήμιση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προώθηση φαρμάκου.