Στοιχεία Επικοινωνίας


Για αναφορά πιθανής Ανεπιθύμητης Ενέργειας (AE), παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με
το τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:

Τηλέφωνο: 210 9001 600 (24ωρες/7 ημέρες/εβδομάδα)

Email: PV-Greece@sanofi.com

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την κίτρινη κάρτα του ΕΟΦ στην ιστοσελίδα

http://kitrinikarta.eof.gr

Για αναφορά Ποιοτικού Παραπόνου για τα προϊόντα της Sanofi, παρακαλώ επικοινωνήστε
με το Τμήμα Ποιότητας:

Τηλέφωνο: 210 9001 696 (εργάσιμες ώρες και ήμερες) ή 210 9001 600 (24ωρες/7 ημέρες/εβδομάδα)

Email: QA.Greece@Sanofi.com

Για επικοινωνία με το Ιατρικό Τμήμα της εταιρείας, σε σχέση με τα προϊόντα της Sanofi,
παρακαλώ επικοινωνήστε:

Τηλέφωνο: 210 9001 600

Email: MedicalInformation.Greece@sanofi.com

Για οποιαδήποτε άλλη αιτία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία στα
παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 210 9001 600

Email: info.greece@sanofi.com

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό ιστότοπο προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενηµέρωση του κοινού και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν τη συµβουλή ιατρού ή άλλου αρµοδίου επαγγελµατία υγείας. Κανένα περιεχόμενο σε αυτό τον διαδικτυακό ιστότοπο δε συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ότι συνιστά παρότρυνση για αγορά, διαφήμιση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προώθηση φαρμάκου.